Jak postupuje stavba „Modernizace trati Soběslav – Doubí“ a co plánujeme v následujících měsících?

*   Je dokončena pasportizace komunikací, po kterých bude převážen materiál.
*   Je dokončena pasportizace vodních zdrojů, které jsou v obvodu stavby.
*   Podařilo se zajistit pozemky, které omezovaly v postupu prací.

Přehled činností v měsících leden, únor a březen roku 2020:

*   Pokračuje realizace přeložek inženýrských sítí v lokalitě stavby za účelem v dostatečném předstihu zabezpečit jejich funkci i v době vlastní realizace.
*   Dojde k přeložení vzdušného vedení u Zárubova mlýna a vedení 22 kV severně od města Soběslav.
*   V ulici Petra Bezruče bude pokračovat přeložka kanalizace. Po jejím ukončení budou práce pokračovat na přeložce vodovodní a plynové přípojky v křižovatce u spol. S+Ř reality.
*   Budou zahájeny práce na přilehlých komunikacích, které jsou součástí nového přivaděče do města Soběslav z dálnice D3.
*   Pokračují práce na výstavbě Zvěrotického tunelu. Jedná se o výkopové práce první etáže a realizaci pilotové stěny.
*   Pokračují práce na výstavbě Černovické estakády. Probíhají práce na pilotovém založení, realizace štětových jímek a byly zahájeny práce na betonových konstrukcích.
*   Budou zahájeny práce na estakádě přes Kamenný rybník.
*   V celé trase proběhlo sejmutí ornice a pokračují práce na železničním spodku.
*   Od 1.2.2020 bude zajištěno intenzivní čištění komunikací pro bezpečný a plynulý silniční provoz.

EU-MD-SFDI
Dodavatelé
STRABAG Eurovia Metrostav Metroprojekt
Investor
Správa želenic

Recepce GŘ (Praha):
Telefon +420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

szdc@szdc.cz