Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor, 2. etapa Soběslav – Doubí

Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor, 2. etapa Soběslav – Doubí

O rekonstrukci

Železniční trať (Praha –) Benešov u Prahy – České Budějovice, jejíž součástí je rekonstruovaný úsek Soběslav – Doubí, byla postavena jako Dráha císaře Františka Josefa. Úsek z Prahy do Benešova a čtyřkilometrový úsek za Benešovem je elektrizován trakční soustavou o napětí 3 kV stejnosměrně, zbytek trati od Benešova střídavou soustavou 25 kV, 50 Hz. Většina trati je dvoukolejná, zbývající jednokolejné úseky jsou postupně zdvojkolejňovány. Úsek z Prahy do Veselí nad Lužnicí byl zprovozněn v roce 1871, mezi Veselím a Českými Budějovicemi začaly vlaky jezdit v roce 1874.

Začátek hlavní náplně stavby je v km 62,385 ve stanici Soběslav. Navazuje se na řešení 1. etapy této stavby, dokončené roku 2015. V převážné většině délky vede staveniště nové trati volným terénem, ve zvlněné krajině, v podstatné délce potom podél dopravního koridoru dálnice D3. Stavba končí v km 71,88, kde se trasa přibližuje ke staré stopě trati a plynule navazuje na sousední stavbu dokončenou v roce 2009.

Co rekonstrukce přinese

Přeložka trati v nové stopě, převážně v souběhu s D3 o celkové délce 8,8 km
Zkrácení jízdní doby u rychlíkových spojů o 6 min.
Nejvyšší povolená rychlost vlaků se zvýší ze současných 100 na 160 kilometrů v hodině
Zrušení provizorní výhybny v Doubí u Tábora
Napojení zabezpečovacího zařízení ze stanice Soběslav přímo do Plané nad Lužnicí
Zvýšenou ochranu obyvatel před hlukem
Zlepšení dopravní situace v Soběslavi

Základní údaje o stavbě

Název projektu „Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II.část, úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“
Lokalita Jihočeský kraj
Hodnota zakázky 3 865 692 670 Kč
Investor Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel Společnost Soběslav – Doubí (STRABAG Rail a.s. – vedoucí účastník sdružení, EUROVIA CS a.s., Metrostav a.s.)
Projektant METROPROJEKT a.s.
Plánovaná doba výstavby 09/2019 – 05/2023

Rozdělení kompetencí

 

STRABAG Rail a.s.

Výstavba železničního svršku dvoukolejné tratě
Výstavba železničního spodku v žel. stanici Soběslav a části žel. tratě
Výstavba mostních objektů
Výstavba nového trakčního vedení
Vybudování nových pozemních komunikací
Úpravy povrchů stávajících pozemních komunikací
Dopravně inženýrská opatření
Výstavba protihlukových stěn
• Výstavba železničního spodku v úseku 68,750 – 71,880
• Výstavba nových železničních zastávek v Myslkovicích a v Doubí u Tábora
• Vybudování 4 ks železničních mostů včetně estakády přes rybník Kamenný
• Vybudování 3 ks železničních propustků
• Vybudování 3 ks silničních nadjezdů
• Vybudování 3 ks silničních propustků
• Demolice 3 ks železničních mostů
• Výstavba nového trakčního vedení v celém nově budovaném úseku včetně výstavby nové spínací stanice
• Výstavba protihlukových stěn
• Budování komunikací a přeložek sítí

 

EUROVIA CS, a.s.

Výstavba železničního spodku na části žel. tratě
Výstavba mostních objektů včetně části velké estakády
• Výstavba železničního spodku v úseku 62,670 – 68,750
• Výstavba ½ velké estakády
• Vybudování 3 ks železničních propustků
• Budování komunikací a přeložek sítí

 

METROSTAV a.s.

Výstavba železničních mostů
• Výstavba ½ velké estakády
• Výstavba 1 ks železničního mostu

Společní dodavatelé Společnosti Soběslav – Doubí

AŽD PRAHA s.r.o.

Výstavba zabezpečovacího zařízení
• napojení staničních a traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení přes nově budovaný traťový úsek

HOCHTIEF a.s.

Výstavba hloubeného Zvěrotického tunelu
• Výstavba hloubeného Zvěrotického tunelu dlouhého 375m

Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Výstavba železničního svršku v žst. Soběslav
Výstavba mostních objektů v žst. Soběslav
Oprava ul. Bezručova v Soběslavi
Výstavba protihlukových stěn
• Výstavba železničního spodku v úseku 68,750 – 71,880
• Vybudování nového podchodu v žst. Soběslav včetně zastřešení
• Výstavba protihlukových stěn
• Budování ul. Bezručova a přeložek sítí v intravilánu města Soběslav

Stavební kalendář

Duben 2019 – Přidělení zakázky

 

Říjen 2019 – Slavnostní zahájení rekonstrukce

 

Listopad 2022 – Uvedení stavby do provozu

 

Květen 2023 – Ukončení díla

 

Novinky

Fotografie Březen 23 04.04.2023 Fotografie za měsíc březen 2023 k zhlédnutí zde. zobrazit celou zprávu
Fotografie Únor 2023 15.03.2023 Fotografie za měsíc únor 2023 zde zobrazit celou zprávu
Fotografie Leden 23 15.03.2023 Fotografie za měsíc leden 2023 zde zobrazit celou zprávu

O společnostech

 

STRABAG Rail a.s.

Protože jen týmová práce vede k úspěchu. STRABAG Rail a.s. je přední stavební společností s působností zejména na území České republiky a Slovenské republiky, s přesahem do dalších evropských zemí. V rámci naší činnosti se zabýváme realizací všech typů staveb. Nosným výrobním programem, ve kterém se řadíme mezi technologicky nejvyspělejší společnosti, jsou pak zejména stavby kolejových drah. Intenzivně rozvíjíme naše aktivity v oblasti ekologických staveb, vodohospodářských staveb, inženýrských sítí a pozemních a průmyslových objektů.

 

Eurovia CS, a.s.

Patříme k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice, jsme jedničkou v oblasti dopravně inženýrského stavitelství. Pověst Skupiny EUROVIA CS stojí na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Úspěšnou firmu z nás dělají především naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. Jejich zkušenosti, odborné znalosti a svědomitý přístup ve spojení s tradicí naší společnosti a moderními technologiemi jsou pro nás klíčové. Díky širokému portfoliu činností a celorepublikovému pokrytí dokáže Skupina EUROVIA CS realizovat menší i velké zakázky. Disponujeme rovněž vlastní surovinovou základnou a moderním technologickým i technickým zázemím.

 

METROSTAV a.s.

Metrostav a.s. je dlouhodobě finančně silnou a stabilní univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v 15 zemích Evropy. Mezi jeho klíčové obory působnosti patří dopravní stavby, podzemní stavby, občanské stavby, stejně jako projekty pro průmysl a ekologické stavby, pro veřejné i soukromé investory.

Společnost Metrostav a.s. je lídrem oborových aktivit v České republice. Působí v sedmi samostatných oborech působnosti, je vlastníkem osmi patentů, devíti užitných vzorů a je členem všech významných profesních asociací.

Přečtěte si roční zprávu za rok 2018 (česky).

Fotogalerie

Videogalerie

Omlouváme se za potíže a omezení spojené se stavbou intravilánu a extravilánu měst a obcí v lokalitě Soběslav – Planá nad Lužnicí způsobené zvýšeným pohybem stavební mechanizace.

Věříme, že výsledek všechny strasti mnohonásobně vynahradí.

Sdružení zhotovitelů

STRABAG Rail a.s.
Kontakt pro média: Mgr. Edita Novotná
edita.novotna@strabag.com
+420 222 868 195

Eurovia CS, a.s.
Kontakt pro média: Iveta Štočková, DiS.
iveta.stockova@eurovia.cz
+420 224 951 349

Metrostav a.s.
Kontakt pro média: Ing. Kateřina Hainzová, MBA
katerina.hainzova@metrostav.cz
+420 266 019 240

Investor

Správa železnic, státní organizace
Kontakt pro média: press@szdc.cz
+420 601 380 700

Projektant

Metroprojekt
Kontakt pro média: Ing. Petr Zobal
petr.zobal@metroprojekt.cz
+420 296 154 247

EU-MD-SFDI
Dodavatelé
STRABAG Eurovia Metrostav Metroprojekt
Investor
Správa želenic

Recepce GŘ (Praha):
Telefon +420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

szdc@szdc.cz