Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor, 2. etapa Soběslav – Doubí

Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor, 2. etapa Soběslav – Doubí

O rekonstrukci

Železniční trať (Praha –) Benešov u Prahy – České Budějovice, jejíž součástí je rekonstruovaný úsek Soběslav – Doubí, byla postavena jako Dráha císaře Františka Josefa. Úsek z Prahy do Benešova a čtyřkilometrový úsek za Benešovem je elektrizován trakční soustavou o napětí 3 kV stejnosměrně, zbytek trati od Benešova střídavou soustavou 25 kV, 50 Hz. Většina trati je dvoukolejná, zbývající jednokolejné úseky jsou postupně zdvojkolejňovány. Úsek z Prahy do Veselí nad Lužnicí byl zprovozněn v roce 1871, mezi Veselím a Českými Budějovicemi začaly vlaky jezdit v roce 1874.

Začátek hlavní náplně stavby je v km 62,385 ve stanici Soběslav. Navazuje se na řešení 1. etapy této stavby, dokončené roku 2015. V převážné většině délky vede staveniště nové trati volným terénem, ve zvlněné krajině, v podstatné délce potom podél dopravního koridoru dálnice D3. Stavba končí v km 71,88, kde se trasa přibližuje ke staré stopě trati a plynule navazuje na sousední stavbu dokončenou v roce 2009.

Co rekonstrukce přinese

Přeložka trati v nové stopě, převážně v souběhu s D3 o celkové délce 8,8 km
Zkrácení jízdní doby u rychlíkových spojů o 6 min.
Nejvyšší povolená rychlost vlaků se zvýší ze současných 100 na 160 kilometrů v hodině
Zrušení provizorní výhybny v Doubí u Tábora
Napojení zabezpečovacího zařízení ze stanice Soběslav přímo do Plané nad Lužnicí
Zvýšenou ochranu obyvatel před hlukem
Zlepšení dopravní situace v Soběslavi

Základní údaje o stavbě

Název projektu „Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II.část, úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“
Lokalita Jihočeský kraj
Hodnota zakázky 3 865 692 670 Kč
Investor Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel Společnost Soběslav – Doubí (STRABAG Rail a.s. – vedoucí účastník sdružení, EUROVIA CS a.s., Metrostav a.s.)
Projektant METROPROJEKT a.s.
Plánovaná doba výstavby 09/2019 – 05/2023

Rozdělení kompetencí

 

STRABAG Rail a.s.

Výstavba železničního svršku dvoukolejné tratě
Výstavba železničního spodku v žel. stanici Soběslav a části žel. tratě
Výstavba mostních objektů
Výstavba nového trakčního vedení
Vybudování nových pozemních komunikací
Úpravy povrchů stávajících pozemních komunikací
Dopravně inženýrská opatření
Výstavba protihlukových stěn
• Výstavba železničního spodku v úseku 68,750 – 71,880
• Výstavba nových železničních zastávek v Myslkovicích a v Doubí u Tábora
• Vybudování 4 ks železničních mostů včetně estakády přes rybník Kamenný
• Vybudování 3 ks železničních propustků
• Vybudování 3 ks silničních nadjezdů
• Vybudování 3 ks silničních propustků
• Demolice 3 ks železničních mostů
• Výstavba nového trakčního vedení v celém nově budovaném úseku včetně výstavby nové spínací stanice
• Výstavba protihlukových stěn
• Budování komunikací a přeložek sítí

 

EUROVIA CS, a.s.

Výstavba železničního spodku na části žel. tratě
Výstavba mostních objektů včetně části velké estakády
• Výstavba železničního spodku v úseku 62,670 – 68,750
• Výstavba ½ velké estakády
• Vybudování 3 ks železničních propustků
• Budování komunikací a přeložek sítí

 

METROSTAV a.s.

Výstavba železničních mostů
• Výstavba ½ velké estakády
• Výstavba 1 ks železničního mostu

Společní dodavatelé Společnosti Soběslav – Doubí

AŽD PRAHA s.r.o.

Výstavba zabezpečovacího zařízení
• napojení staničních a traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení přes nově budovaný traťový úsek

HOCHTIEF a.s.

Výstavba hloubeného Zvěrotického tunelu
• Výstavba hloubeného Zvěrotického tunelu dlouhého 375m

Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Výstavba železničního svršku v žst. Soběslav
Výstavba mostních objektů v žst. Soběslav
Oprava ul. Bezručova v Soběslavi
Výstavba protihlukových stěn
• Výstavba železničního spodku v úseku 68,750 – 71,880
• Vybudování nového podchodu v žst. Soběslav včetně zastřešení
• Výstavba protihlukových stěn
• Budování ul. Bezručova a přeložek sítí v intravilánu města Soběslav

Stavební kalendář

Duben 2019 – Přidělení zakázky

 

Říjen 2019 – Slavnostní zahájení rekonstrukce

 

Listopad 2022 – Uvedení stavby do provozu

 

Květen 2023 – Ukončení díla

 

Novinky

Fotografie červen 2023 04.09.2023 Poslední soubor fotografií vytvořený v měsíci červnu 2023 k vidění zde. zobrazit celou zprávu
Fotografie Květen 2023 04.09.2023 Fotografie z měsíce května 2023 k prohlédnutí zde zobrazit celou zprávu
Video z dronu Březen 2023 15.06.2023 Video ze stavby z dronu k vidění zde. zobrazit celou zprávu

O společnostech

 

STRABAG Rail a.s.

Protože jen týmová práce vede k úspěchu. STRABAG Rail a.s. je přední stavební společností s působností zejména na území České republiky a Slovenské republiky, s přesahem do dalších evropských zemí. V rámci naší činnosti se zabýváme realizací všech typů staveb. Nosným výrobním programem, ve kterém se řadíme mezi technologicky nejvyspělejší společnosti, jsou pak zejména stavby kolejových drah. Intenzivně rozvíjíme naše aktivity v oblasti ekologických staveb, vodohospodářských staveb, inženýrských sítí a pozemních a průmyslových objektů.

 

Eurovia CS, a.s.

Patříme k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice, jsme jedničkou v oblasti dopravně inženýrského stavitelství. Pověst Skupiny EUROVIA CS stojí na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Úspěšnou firmu z nás dělají především naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. Jejich zkušenosti, odborné znalosti a svědomitý přístup ve spojení s tradicí naší společnosti a moderními technologiemi jsou pro nás klíčové. Díky širokému portfoliu činností a celorepublikovému pokrytí dokáže Skupina EUROVIA CS realizovat menší i velké zakázky. Disponujeme rovněž vlastní surovinovou základnou a moderním technologickým i technickým zázemím.

 

METROSTAV a.s.

Metrostav a.s. je dlouhodobě finančně silnou a stabilní univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v 15 zemích Evropy. Mezi jeho klíčové obory působnosti patří dopravní stavby, podzemní stavby, občanské stavby, stejně jako projekty pro průmysl a ekologické stavby, pro veřejné i soukromé investory.

Společnost Metrostav a.s. je lídrem oborových aktivit v České republice. Působí v sedmi samostatných oborech působnosti, je vlastníkem osmi patentů, devíti užitných vzorů a je členem všech významných profesních asociací.

Přečtěte si roční zprávu za rok 2018 (česky).

Fotogalerie

Videogalerie

Omlouváme se za potíže a omezení spojené se stavbou intravilánu a extravilánu měst a obcí v lokalitě Soběslav – Planá nad Lužnicí způsobené zvýšeným pohybem stavební mechanizace.

Věříme, že výsledek všechny strasti mnohonásobně vynahradí.

Sdružení zhotovitelů

STRABAG Rail a.s.
Kontakt pro média: Mgr. Edita Novotná
edita.novotna@strabag.com
+420 222 868 195

Eurovia CS, a.s.
Kontakt pro média: Iveta Štočková, DiS.
iveta.stockova@eurovia.cz
+420 224 951 349

Metrostav a.s.
Kontakt pro média: Ing. Kateřina Hainzová, MBA
katerina.hainzova@metrostav.cz
+420 266 019 240

Investor

Správa železnic, státní organizace
Kontakt pro média: press@szdc.cz
+420 601 380 700

Projektant

Metroprojekt
Kontakt pro média: Ing. Petr Zobal
petr.zobal@metroprojekt.cz
+420 296 154 247

EU-MD-SFDI
Dodavatelé
STRABAG Eurovia Metrostav Metroprojekt
Investor
Správa želenic

Recepce GŘ (Praha):
Telefon +420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

szdc@szdc.cz